Traditiemennen

Traditiemennen is een onderdeel van de mensport waarbij gebruik gemaakt wordt van authentieke (gerestaureerde) rijtuigen van vóór 1950 of replica’s.

Naast rally’s en wandelingen onderscheiden wij drie soorten wedstrijden:

ElegantiewedstrijdenCE : Alleen (traditionele) presentatie met of zonder Tiffany’s.
Traditional Driving MeetingTDM : Presentatie en (gedeeltelijke) drive en/of (gedeeltelijke) vaardigheid.
Int.Traditional Driving Meeting – ITDM : Presentatie, drive met PC’s en vaardigheid.

In de verschillende wedstrijdonderdelen worden door een jury punten toegekend.

Presentatie

CIAT-Cuts-2014

Bij de presentatie beoordeeld een jury de paarden, de menner, groom en passagier(s), het rijtuig, de tuigen en de samenstelling van het geheel.

Authentieke rijtuigen worden hoger gequoteerd dan Replica’s.

Aan de hand van de beoordeling van deze verschillende onderdelen worden punten toegekend.

 

 

Drive

 

CIAT-Cuts-2014Een omloop van ongeveer 15 km moet binnen een bepaalde tijd worden afgelegd. Het parcours is in kaart gebracht, bewegwijzerd en voorzien van kilometeraanduiding.

Het komt er voor de menner vooral op aan binnen de vooropgestelde tijdsmarges te blijven. Een overschrijding van zowel de minimum als de maximum tijdslimiet zorgt voor strafpunten.

 

PC’s (Passages Contrôlés)

CIAT-Vollezele-2013De PC kan een eenvoudige proef zijn, beoordeeld door een commissaris of een jurylid.
Bij PC’s worden extra punten (of strafpunten) toegekend.

Bij een ITDM zijn er minstens twee en maximum 5 PC’s, die binnen de voorziene tijdmarges moeten gereden worden.

 

 

Verplichte doorgangen (PO – Passages Obligatoires)

Dit zijn doorgangen waar de aanspanning verplicht moet doorrijden tijdens de drive. Hier worden eveneens strafpunten toegekend als de PO’s niet of in de verkeerde volgorde genomen worden.

 

Vaardigheidsproef

De vaardigheidsproef kan bestaan uit een proef met kegels en/of Tiffanys.

CIAT-Cuts-2012Kegels

Met kegels worden poorten gemaakt die in numerieke volgorde moeten genomen worden.

Punten worden toegekend voor iedere correct genomen poort, de toekenning van de punten wordt gestopt na het overschrijden van de toegestane tijd. Ieder afgereden balletje brengt strafpunten op.

Strafpunten worden toegekend voor het gebruik van schijfremmen, een weigering of niet correct afleggen van het parcours.

 

Tiffanys

De Tiffanys zijn proeven die gelijken op de PC’s uit de drive, en worden eveneens  gequoteerd. Het verschil ligt in de quoteringsmethode, die beoordeeld wordt door een jurylid.

Bij elke Tiffany worden volgende punten beoordeeld: Uitvoering van de opdracht, stijl van de uitvoering, leidselvoering,  houding van de menner, passagier(s) en groom(s), werkwilligheid van de paarden, houding en gebruik van de zweep en ook de vlotheid en regelmaat.

CIAT-Vollezele-2013

 

Reacties gesloten.